ปิดประตูตัวเองอย่างใกล้ชิด

ชั้นนำของจีน เข้าใกล้ประตูมาตรฐานมากขึ้น ตลาดสินค้า